108. Tutti in pista!

108. Tutti in pista!

108. Tutti in pista!Le piste di atletica: oasi di libertà o riserve indiane?